Kalkulator - NE555-tryb monostabilny

Timer w trybie monostabilnym po podaniu sygnału wyzwalającego na wejście TRIG generuje pojedynczy impuls o parametrach ustalonych przez pojemność kondensatora C1 i opór rezystora RA.

Kondensator C2 pełni tylko rolę pomocniczą i jego pojemność powinna wynosić około 10nF.

Więcej szczegółów w artykule na temat trybu monostabilnego timera NE555.

  • Czas trwania impulsu w sekundach

  • Pojemnosć kondensatora C1

  • Opór rezystora RA

Tutaj pojawi się wynik obliczeń