Kalkulator - kod rezystora SMD

Miniatrowe rezystory kodowane są z pomocą kodu składającego się z cyfr i/lub liter. W pierwszym wypadku litera może wyznaczać mnożnik standardu EIA-96 lub pełnić podwójną rolę - przecinka i mnożnika. W drugim ostatnia cyfra koduje mnożnik, a poprzedzjące ją cyfry wartość znaczącą.

Możesz sibie ułatwić życie i po prostu wpisać kod w pole, a automat odczyta je dla Ciebie.

  • Kod z rezystora SMD

Tutaj pojawi się wynik rozpoznania