Kalkulator - prawo ohma

Prawo Ohma opisuje relacje zachodzące między rezystancją, napięciem i prądem. Jedną z trzech wariacji wzoru pokazjue ilustracja obok.

Aby otrzymać brakującą wartość, wpisz dwie, które już znasz i mogą posłużyć do wykonania obliczeń.

Przy wpisywaniu wartości możesz używać jednostek wielokrotności (np. M, k, n, p).

  • Prąd przepływający przez obwód w amperach

  • Napięcie prądu elektrycznego w woltach

  • Opór w omach

Tutaj pojawi się wynik obliczeń