Kalkulator - rezystor do LED

Często zachodzi potrzeba podłączenia diody, nawet jako zwykłej kontrolki. Używanie jej bez rezystora ograniczającego prąd grozi w najlepszym wypadku skróceniem żywotności, a gdy prąd będzie zbyt duży - nagłego wybuchu w obłoku gryzącego dymu.

Obliczenia nie są zbyt skomplikowane, ale można je jeszcze bardziej przyspieszyć z pomocą tego kalkulatora. napięcie przewodzenia dody program potrafi zgrubnie ustalić po podaniu kolor diody, który zależy od materiału, z którego została wykonana.

  • Napięcie jakim zasilana ma być dioda w woltach

  • Prąd jaki ma przepływać przez diodę w amperach. Standardowo 20mA.

  • Napięcie przewodzenia diody:

    Napiecie przewodzenia diody, przy którym zaczyna działać.

    Napięcie przewodzenia diody zależy od materiału, z którego została zbudowana. Od niego zależy również kolor świecenia diody, dlatego napiecie można zgrubnie dopasować wybierając kolor z listy.

    Napiecie przewodzenia diody można również wprowadzić ręcznie, przepisując je z karty katalogowej.

Tutaj pojawi się wynik obliczeń